Ouders

About us

Ouders

De ouders van de leerlingen op onze school kunnen er vanuit gaan dat hun kind in goede handen is. De school biedt een veilige leeromgeving. Ouders hebben veel invloed op onze school. Er zijn onder andere een ouderraad en een klankbordgroep (MR). Ouders mogen er van uit gaan dat leerkrachten meedenken over de ontwikkeling van hun kind. Ook met de ouders willen we ‘samen beter’ zijn en samen verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding en begeleiding van kinderen. We streven gezamenlijk naar een respectvolle omgeving om met elkaar kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en hun latere leven. 

Ouderraad

  • Ester Kaatman - voorzitter
  • Monique van ’t Oever - secretaris
  • Roeline Klomp
  • Erica Korenberg

Klankbordgroep / MR

  • Willeke Bos - voorzitter
  • Riët Nooteboom - secretaris
  • Miranda Souman
  • Marieke Ten Berge
  • Marcel Fikse

Meer weten?

Lees meer over het team van Het Noordermerk